Preloader gif

Декстрин

Дериват, получен чрез термохимическа преработка на царевично нишесте. Водният разтвор на декстрина притежава свързващи и слепващи свойства, които определят неговото приложение. Използва се основно за приготовяне на лепила, а също в леярската, текстилната, минната и други промишлености.