Preloader gif

За нас

Нашата политика е насочена към непрекъснато усъвършенстванеи модернизиране на производството, съхранението и дистрибуцията на етилов алкохол, глюкозни сиропи, фермодил и декстрин.

Акредитирана лаборатория за изпитване на етилов алкохол, съгласно БДС EN ISO / IEC 17025:2006 БСА рег.№ 16 ЛИ

Прочетете повече

Етанол

Производство на висококачествен етилов алкохол

за храни и напитки

етилов алкохол

Етиловият алкохол, е известен още като етанол. В практиката е известен като обикновен или винен спирт. Химичната му формула е C2H5OH. Подобно на водата, в молекулата на етанола валентният ъгъл при кислорода е 108,5 (близък до тетраедричния ъгъл в метана 109 28'.)

По-големият валентен ъгъл при етанола се дължи на отблъскването на между обемистата C2H5-група и H-атом от хидроксилна група. Връзката О-H в молекулата на етанола е полярна.

При него възниква частичен отрицателен заряд, а при водорода – частичен положителен.

За фармация и козметика

за фармация и козметика

Етанолът се използва в козметиката (парфюми, тоалетни води, одеколони, спрейове за коса, аерозол) и продукти за дома.

Pharmacy pic

Химичната му формула е C2H5OH

Етанолът се използва в козметиката (парфюми, тоалетни води, одеколони, спрейове за коса, аерозол) и продукти за дома (като препарати за почистване и за освежававане на въздуха).

Използва се също така и във фармацевтичната индустрия (антисептици, лекарства, медицински спрейове).

Отличен ко-продукт за препарати против замръзване и миене.

Прочетете повече

Технически алкохол

Технически алкохол

В качеството си на добър разтворител, етанолът се използва в производството на някои лакове, бои и мастило за копиране.

Той участва и в производството на етилови естери (като етил ацетат), които от своя страна се използват в пластмасата, дезинфекционните средства, растителна смола и дори за производството на синтетична гума.

Етилов алкохол

В качеството си на добър разтворител, етанолът се използва в производството на някои лакове, бои и мастило за копиране.

Други продукти

Производство на декстрин, глюкозни сиропи и фураж

Технологичен процес

Corn
Прочетете повече